alt= alt= alt=
EU-kohezny-fond1-1024x319OP_kvalita_zp
Infomácia o realizovanom projekte Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

Vitajte na oficiálnych stránkach Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora

Účelom vzniku tejto stránky je všestranná podpora rozvoja vnútorného cestovného ruchu na území mikroregiónu Čierna Hora a neustále zvyšovanie jeho profesionálnej úrovne a prestíže. Občanom, ale aj návštevníkom tohto prekrásneho mikroregiónu sa budeme snažiť touto cestou priniesť tie najaktuálnejšie informácie o dianí v jednotlivých obciach mikroregiónu. Návštevníci na tejto stránke môžu nájsť kompletné informácie o možnostiach trávenia voľného času v našom mikroregióne, ako aj tipy na rôzne výlety. Občania budú touto cestou informovaní o akciách, stretnutiach a všetkých iných činnostiach, ktoré sa ich týkajú.

Pozývame Vás teda na prehliadku mikroregiónom Čierna Hora.