alt= alt= alt=

Kontakty

Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora
Klenov 140
082 44 Klenov

Mgr. Mária Čuchtová
(predsedníčka mikroregiónu)

Telefón
051/778 22 12, 0911266762

Email
ciernahora@gmail.com