alt= alt= alt=

Organizačná štruktúra

Štatutárnym zástupcom mikroregiónu je Mgr. Mária Čuchtová.