alt= alt= alt=

Územné vymedzenie

Mikroregión Čierna hora leží na východe Slovenska, na rozhraní Spiša, v trojuholníku medzi mestami Prešov, Košice a Spišská Nová Ves. Je súčasťou administratívneho celku Prešovského kraja a okresu Prešov. Spolu 15 obcí sa rozprestiera na území veľkom 137,88 km2. Územie mikroregiónu je rozdelené na nižšiu, pahorkatinovú centrálnu časť (Šarišská vrchovina) obkolesenú na západnej strane masívom Braniska a na južnej pohorím Čierna hora. Lesy sú sústredené v prevažnej miere na svahoch Čiernej hory (Sopotnické vrchy) a Braniska (Sľubica), nachádzajú sa tu ale aj fragmenty lesných komplexov ktoré sú súčasťou Šarišskej vrchoviny.

mapa_mrciernahora