alt= alt= alt=

Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora

Mikroregión Čierna hora vznikol v roku 1989 ako Združenie rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“. Tvorí ho 15 obcí: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz a Žipov. Účelom vzniku združenia bola snaha turisticky zatraktívniť a zviditeľniť mikroregión „Čierna hora“ a zároveň podporiť rozvoj cestovného ruchu v celom jeho území. V rámci Slovenska a aj zahraničia nadviazať spoluprácu s podobnými mikroregiónmi a tak si vzájomne odovzdávať skúsenosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu a aktivít v rôznych komunitách.

Predmetom činnosti združenia je zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, napomáhať pri ochrane kultúrnych a prírodných pamiatok, podporovať rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, zvyšovať životnú úroveň obyvateľov a podporovať aktivity zamerané na vytváranie spolupráce s domácimi aj zahraničnými partnermi.

Sídlom združenia je Obecný úrad Klenov. Štatutárnym zástupcom je Mgr. Mária Čuchtová