alt= alt= alt=

Propagačné materiály

 

Propag. brožúra A4 8 str. v 3 mutáciách
Základné informácie o združení- logo, vznik mikroregiónu,15 obcí, počet obyvateľov regiónu, ciele združenia, aktivity.
Geografická poloha, kde sa nachádza región, rozloha, flóra a fauna, toky, zloženie hornín, chránené územia, ťažba dreva, ťažba kameňa, prírodné zaujímavosti, mapa oblasti, Prehľad ubytovacích možností. Textová popisná časť k fotodokumentácií.
SK/AJ/PL
PDF: A4 brožúra SJ

Brožúra A5 v 3 mutáciách
Okruh mikroregiónom
Informačný prospekt – sprievodca pamiatkami v mikroregióne a okolí.
Krátka prechádzka mikroregiónom s tipmi na zastavenia (to najlepšie z mikroregiónu), odporúčania na doplnkové aktivity
SK/AJ/PL
PDF: A5 brožúra SJ

Kniha B5, 100 strán
Príhovor predsedu mikroregiónu
Základné informácie o obci, obecné symboly, história vzniku obce, kostol, škola, historické pamiatky v obci, prírodné a iné zaujímavosti v obci a okolí, turistika, miestne názvy, najčastejšie priezviská, možnosti zamestnania /podnikatelia v obci/, poľnohospodárstvo, kultúra, šport a aktivity, iné združenia v obci /poľovníci, ČK, ÚŽS, DHZ a pod./, tradícia a zvyky, počasie a živelné pohromy, chronologický kalendár najdôležitejších udalostí v obci, fotodokumentácia.
Textová časť a popisná textová časť k fotodokumentácií.
Obce: Bzenov, Janov, Radatice, Ľubovec, Pekľany, rodisko P.P.Gojdiča – podrobnejšie rozpísať, Suchá Dolina, Sedlice, Miklušovce, Klenov, Žipov, Bajerov, Kvačany, Brežany, Rokycany, Ovčie, Víťaz
Fotografický archív – fotky z podujatí počas existencie združenia.
Slovo na záver
SK/AJ/PL

Skladačka z A2/A5, 3 mutácie
Prírodné a iné zaujímavosti v obci a okolí, turistika, miestne názvy, podnikatelia v obci/, poľnohospodárstvo, kultúra, šport a aktivity, iné združenia v obci /poľovníci, ČK, ÚŽS, DHZ
Tradícia a zvyky, chronologický kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v Mikroregióne a v okolí, textová popisná časť k fotodokumentácií.
SK/AJ/PL
PDF: skladačka z A2 do A5 SJ

Mapa – skladačka, 2 varianty
Propagačná mapa s informáciami o histórii, pamiatkach, insígniách a dokumentom obcí mikroregiónu, informácie o atraktivitách v okolí, šport, rekreácia, kontakty na vybrané inštitúcie a poskytovateľov služieb. Skladacia mapa bude obsahovať stručné popisy k pamiatkam, tipy na možnosti trávenia voľného času, cyklistické a vychádzkové trasy do okolia so zaujímavosťami v regióne.
SK/AJ/PL
PDF: mapa A2 – skladačka do A5 SJ variant 1
PDF: mapa A2 – skladačka do A5 SJ variant 2

Pohľadnica A5
Variant 1:
Súčasnosť, história, pamiatky, insígnie
SK/AJ
PDF: pohľadnica A5 variant 1

Variant 2:
Atraktivity v okolí
SK/AJ
PDF: pohľadnica A5 variant 2

Variant 3:
šport, rekreácia, turistika
SK/AJ
PDF: pohľadnica A5 variant 3

Pohľadnica A6
Variant 1:
Súčasnosť, história, pamiatky, insígnie
SK/AJ/PL
PDF: pohľadnica A6 variant 1

Variant 2:
Atraktivity v okolí
SK/AJ/PL
PDF: pohľadnica A6 variant 2

Variant 3:
šport, rekreácia, turistika
SK/AJ/PL
PDF: pohľadnica A6 variant 3

Maľovaná mapa intravilánu obcí
Maľovaná mapa mikroregiónu bude ručné dielo, ako podklad bude použitý programom vytvorený 3D model krajiny. Pri práci bude využitá klasická mapa, ortofotosnímky a tiež letecké pohľady z malej výšky. Originálne dielo bude ďalej zoskenované vo vysokom rozlíšení a spracované kartografom a grafikmi do konečnej podoby Prednosťou maľovaných máp bude ľahká orientácia, malebné stvárnenie a široká možnosť využitia. Maľovaná mapa bude slúžiť na orientáciu, informácie, aj ako suvenír.
PDF: maľovaná mapa

Pero s potlačou
Plastové pero, erb obce, názov obce

Prívesok (zips, kľúče)
Plastový prívesok bude obsahovať erb obce a názov obce

Komentáre sú uzavreté

Ospravedlňujeme sa, ale nemôžete pridať komentár.