alt= alt= alt=

Strategický dokument

Strategický dokument – Čierna hora (PDF)

Strategy paper – Black Mountain (PDF)

Dokument strategiczny – Czarna Gora (PDF)

 

Výkres č.1 (šisrie vzťahy) (JPG)

Výkres č.2 (sídelná štruktúra, doprava, turizmus, rekreácia, cestovný ruch, šport, kultúra a kultúrne dedičstvo) (JPG)

Výkres č.3 (technická infraštruktúra – vodné hospodárstvo, energetika) (JPG)

Výkres č.4 (ochrana prírody vrátane prvkov ÚSES) (JPG)

 

 

Komentáre sú uzavreté

Ospravedlňujeme sa, ale nemôžete pridať komentár.